Travers Kalıpları

Ürün Hakkında

Demiryollarında yük aktarımı modeline uygun şekilde; rayın kendisine aktardığı kuvvetleri daha geniş bir yüzeye yayarak balast tabakasına aktaran, yolun açıklığını belirleyip koruyan ve yolu yan etkilere karşı yolun ekseninde tutan, raylara dik yönde belirli aralıklarla döşenmiş parçalara travers denir.

Raylı sistemlerde kullanılan traversler, dingil ağırlığı, hız, çeken, çekilen ve maliyet konusundaki düşünceler neticesinde farklı çeşitlerde üretilmektedir. Raylı sistemlerde kullanılan traversler üçe ayrılır: ahşap traversler, demir traversler, betonarme traverslerdir. Demiryollarında yüksek hızlı tren projelerinde B07 beton traversler kullanılmaktadır. Bu traverslerin üretimi yüksek hassasiyetli kalıplarla sağlanmaktadır.  Bu kalıplar, doğrudan müşteri talepleriyle ya da projenin kapsamına göre Mesa Imalat-müşteri arasındaki ortak çalışma ürünü olarak üretilmektedir. Travers kalıpları, yüksek hassasiyete sahip CNC makineler ile üretilmekte ve kontrol edilmektedir.

B07

Heavy Haul

Makas Kalıbı

Referans Projeler