TBM SEGMENT KALIBI

Ürün Hakkında

Mesa İmalat kalıp ve mühendislik çözümlerindeki ustalığını Segment Kalıbı imalatında da göstermektedir. 

Metro, baraj, sulama projelerindeki yer altı tünelleri için yapılan kazılarda kullanılan, tünel içi güvenliği en üst seviyede tutan, istenen noktaya hassas bir şekilde ulaşmasını sağlayan, proje sürelerini ve dolayısıyla maliyetleri oldukça azaltan TBM (Tunnel Boring Machine), bir taraftan tünelin kazısını yaparken, diğer taraftan prekast beton segmentleri ve onların oluşturduğu beton ringleri, tünelin kaplamasını oluşturacak şekilde yerleştirmektedir. 

Prekast beton segmentlerin bir araya gelerek oluşturduğu çembere “ring” adı verilir. Ringler tünel projelerinde farklı kalınlık ve çaplarda kullanılmaktadır. Bu çap değişimleri, ringi oluşturan prekast beton segmentlerin adedini ve geometrisini değiştirmektedir. Ringi oluşturan segmentler “standart”ve “kilit taşı” olarak iki tipten oluşur. Kilit taşı segmenti, ringin tamamlanması için konulan son parçadır ve ringin sabit hale getirilmesini sağlamaktadır.

TBM sayesinde açılan tünele yerleştirilen prekast beton segmentleri tünel içinde birkaç role sahiptirler:
– Tünelin iç duvarını oluşturma
– Tünelin dış etkenlere karşı yeterince dirençli olmasını sağlama (basınç, su vb.)
– TBM’nin tünel içerisinde değişik yönlerde ilerlemesini sağlama
Her bir segment doğru dizilim için kodlanmaktadır. Dizilim, tünelin aşağı-yukarı, sağ-sol hareketlerinin yapılması açısından önemlidir.
Bir ringi oluşturan prekast beton segment kalıplarının tamamı “1 set” şeklinde ifade edilir ve müşteriden gelen projelere göre özel olarak tasarlanarak üretilirler. Prekast beton segmentlerin hassasiyeti, TBM’nin tünele yerleştirme işleminde daha hızlı hareket etmesini sağlayarak imalatı hızlandırmak; dolayısıyla müşterinin maliyetlerini azaltmak açısından büyük önem taşır. Bir tünel projesinin genel başarısı, TBM’nin verimliliği ve kalıpların kalitesidir. Kalıp kalitesi ne kadar iyi olursa, imalatı yapılan tünelin kalitesi de o kadar iyi olacaktır.

Referans Projeler